Köpvillkor

Vi kan idag endast leverera till Svenska adresser.
(köp gjorda med leveransadresser utanför Sverige levereras / återbetalas ej) 

1.1 ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund” eller ”du”) gör ett köp från Textilgrossisten Hefa AB, 556485-2126, Ucklumsvägen 4, 444 91 Steunungsund (”Cottover” eller ”vi”) via webbplatsen www.cottover.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Genom att använda Webbplatsen och/eller göra en beställning, godkänner du att följa bestämmelserna som anges i Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.
Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Webbplatsen vid en viss given tidpunkt, innebär inte en garanti för att samtliga produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt och förbehåller oss för att produkter inte finns i lager.
Cottover förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.

1.2 PRISER
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25 %. Om momssatsen som gäller vid beställningsdatumet ändras efter att beställningen har gjorts, kommer denna ändring att återspeglas i priset på varorna, utan att du meddelas om detta. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.
Vid uppenbar felaktig prissättning pga. tekniskt eller mänskligt fel förbehåller Cottover sig rätten att annullera en order och återbetala kunden.

1.3 KÖP OCH KUNDUPPGIFTER
För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig du dig att följa Villkoren, samt godkänner att du har tagit del av informationen om Cottovers behandling av personuppgifter nedan och samtyckt till användningen av cookies enligt punkten 1.12.5. 
Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Cottover har bekräftat beställningen skriftligen till din uppgivna e-postadress (”Orderbekräftelsen”). Du uppmanas att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Cottovers kundtjänst i framtiden. Det avtal som du ingår i samband med en beställning omfattar bara betalning och leverans för den aktuella beställningen och sedan betalning och varan har uthämtats har Kunden inte några ytterligare betalningsförpliktelser gentemot Cottover. Villkoren gäller dock alltjämt mellan parterna för de köpta varorna.
Om Cottover av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer Cottover att informera dig om detta snarast möjligt. Om Cottover redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.

Cottover eftersträvar att du ska få Orderbekräftelse senast tjugofyra (24) timmar efter det att beställningen har mottagits av Cottover. Om en beställning görs på fredag, helgdagsafton och helgdag kan bekräftelsen dröja något, men Cottover försöker då att bekräfta denna senast klockan 18.00 första följande arbetsdag. Alla beställningar skall göras på Webbplatsen. Beställningen bekräftas endast om Cottover kan fastställa kundens bostadsadress.

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Cottovers behandling av personuppgifter finns i punkten 1.12.1 nedan, som är en del av dessa Villkor.

1.4 LEVERANSTID OCH AVISERING - FRAKTPOLICY
Leverans av varor som finns i lager sker normalt inom två (2) till tre (3) arbetsdagar till Postens utlämningsställen. Under högsäsong (t ex jultid) kan leveranstiden bli något längre. Tiden räknas från det att Cottover skriftligen bekräftat beställningen genom Orderbekräftelsen. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och Cottover garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna leveranstider då oförutsedda förseningar hos oss eller hos transportör kan uppstå.
Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Om du vill låta ett ombud hämta ditt paket behöver ombudet visa upp både din och sin egen legitimation. Du får alltid en avisering som visar var och när paket skall hämtas. Avisering skickas via e-post och, om Kunden lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. 
Fraktkostnaden står kunden för. Vid eventuella fall paketet vid utlämning är trasigt skall paketet inte lösas ut. Istället ska Cottover kontaktas via kundtjänst, som ombesörjer att i första hand skicka nya varor och i andra hand att kreditera dig.

Kontaktuppgifter till Cottovers kundtjänst finner du här.
E-mail: info@tg-h.se
Telefon: 031-712 56 00
Öppettider: vardagar 08:00 – 17:00

1.5 BETALNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR
Kund ska betala sin beställning via Cottovers samarbetspartner som för närvarande är DIBS Payment Services AB (”DIBS”), organisationsnummer 556500-5021.

Din betalning är säkrad genom att Cottover använder DIBS (www.dibs.se) som betalväxel. DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med ”https://” samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Cottover har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

1.6 SÄKERHET VID BETALNINGAR HOS WWW.COTTOVER.SE
Det är viktigt för Cottover att kunna erbjuda säkra betalningsalternativ. Alla transaktioner som görs skickas därför via SSL (Secure Sockets Layer), och är krypterade, vilket ger mycket god säkerhet. För att skydda Kunden förbehåller sig Cottover alltid rätten att kontrollera korts giltighet, att den debiterbara köpesumman finns och köparens adressuppgifter. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Kunden välkommen att kontakta Cottovers kundservice.

1.7 ÅNGERRÄTT
Vid köp av varor på Webbplatsen har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (SFS 2005:59). 
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta innebär bland annat att ångerrätten inte gäller för produkter med personligt tryck, produkter med personlig brodyr eller liknande

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder och liknande produkter).

1.7.2 HUR DU MEDDELAR ATT DU HAR ÅNGRAT DIG
Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Cottover om att du vill utnyttja ångerrätten. Du måste meddela Cottover om att du har ångrat dig inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har tagit emot den beställda varan (ångerfristen). 
I ditt meddelande ska du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Om du vill kan du istället använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket). Returnera till Textilgrossisten Hefa AB                                                                                                            Ucklumsvägen 4                                                                                                                                      444 91  STENUNGSUND

När Kunden ångrar sitt köp betalar Cottover tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan. Vid retur tillkommer avgift för returavgift som för närvarande är 39 kr för normalpaket. Detta förutsatt att Kunden har använt det av Cottover bestämda leveranssättet. Cottover reserverar sig för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Cottover erbjuder. Notera att vi inte står för kostnaden för returfrakt. På det belopp som ska återbetalas har Cottover rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

1.7.3 HUR DU RETURNERAR VARAN
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Cottover.
Vid utövande av ångerrätten ansvarar du för fraktkostnad och för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Cottover rekommenderar att du skickar varorna väl emballerade. Varorna ska vara i fint skick, med etiketter kvar på varan och bör läggas i eventuell originalkartong.

Varan ska skickas i retur till Cottover enligt de metoder, anvisningar och till den plats som anges på Webbplatsen, du finner information om detta här. 
Ange alltid returorsak. Cottover ersätter aldrig returfraktkostnader som uppkommit på annat sätt. Kunden står för transportrisken i enlighet med vad som anges ovan.

1.7.4 ÅTERBETALNING EFTER UTNYTTJAD ÅNGERRÄTT
När Kunden ångrar sitt köp betalar Cottover tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan. 
Cottover betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Cottover tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Cottover får dock vänta med återbetalningen tills Cottover tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.8 BYTE
Du har rätt att byta beställd vara, om du meddelar Cottover detta enligt föreskriften i punkt 1.7.2 senast inom 14 dagar efter att du eller ditt ombud har mottagit varan.

Bytesrätt gäller inte för följande varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta innebär bland annat att bytesrätt inte gäller för produkter med personligt tryck, produkter med personlig brodyr eller liknande

(b) varor med bruten försegling som inte kan bytas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder och liknande produkter).
När Cottover tagit emot, registrerat och godkänt dina returnerade varor kommer återbetalning att ske. Därefter måste du lägga en helt ny order på den produkt som du vill byta till.

1.9 REKLAMATION
Cottover garanterar att varje försändelse undersöks innan den skickas till Kund. Skulle varan trots detta ändå vara trasig eller felaktig när den anländer till Kund kan varan reklameras till Cottover.
Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Webbplatsen är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.
Om en vara som du har köpt är defekt tillämpar Cottover gällande konsumentlagstiftning. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast genom att kontakta vår Kundtjänst. 


Vid reklamation skall anledningen till reklamationen anges. Ersättningsleveransen från Cottover sker helt utan kostnad för Kunden.

Reklamation måste alltid göras via Cottovers kundtjänst, kontakt via telefon 031 – 712 56 00 eller på e-post info@tg-h.se. Cottover förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans och i sista hand återköp.

1.10 COTTOVERS ANSVAR
Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Cottover´s ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.
Cottover ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.
Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Webbplatsen är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

1.11 ÅLDERSGRÄNS
Cottover expedierar, enligt svensk lag, inte köp till personer under 18 år. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.12 PERSONUPPGIFTER – PRIVACY POLICY

1.12.1 VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Cottover ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Kund lämnar till Cottover. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och EU direktivet 94/46 EC. Kundens uppgifter används för att Cottover ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom att ta emot kundens beställningar via Webbplatsen, ge Kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger/broschyrer och erbjudanden som är anpassade för Kund. Cottover dokumenterar även den kommunikationen med Kunden i de fall Kund gör en reklamation eller har andra frågor, detta för att tillhandahålla den service Kund förväntar sig av Cottover. 
Mer specifikt behöver Cottover dina personuppgifter för följande ändamål:
- För att kunna ta emot och bearbeta dina beställningar via Webbplatsen (t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum och bankuppgifter)
- För att kunna avisera om leveransstatus via SMS (t.ex. ditt mobilnummer)
- För att kunna skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev och våra kataloger (t.ex. din e-postadress, ditt namn och din postadress)
- För att kunna kontakta dig i händelse av fråga med anledning av din beställning eller köpet i övrigt (t.ex. telefonnummer, adress)
- För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster (t.ex. din e-postadress)
- För att kunna analysera dina personuppgifter och dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor)
- För att kunna bekräfta att du har rätt ålder för att få handla på nätet (t.ex. födelsedatum)
Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav (t.ex. bokföringslagen) eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

1.12.2 DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information från oss om de personuppgifter som vi har rörande dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du givetvis begära att informationen rättas eller tas bort.
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om Kund hos Cottover. Om en Kund vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Cottover till kundtjänsts adress. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte

1.12.3 VEM FÅR DEL AV PERSONUPPGIFTER
Cottover kommer inte att förmedla, sälja eller byta dina uppgifter med en tredje part utanför New Wave Group-koncernen. Personuppgifter kan komma att delas med organisationer som, speditörer, betalningsförmedlare, kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

1.12.4 HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Cottover skyddar dina personuppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. Cottover utvecklar kontinuerligt säkerhetsåtgärder för att följa med den tekniska utvecklingen. 
Vid kortköp samarbetar vi med en betalningsförmedlare som bl.a. biträder med att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar din betalkortsinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Hantering enligt denna standard innebär att uppgifterna hanteras på ett mycket säkert sätt.

1.12.5 COOKIES
En cookie är en liten textfil som sparas när du första gången besöker en webbsida. Under senare besök, hämtas textfilen från din dator eller mobil. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
Cottover använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på Webbplatsen. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part. 
Cottover använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida. Sessionscookies använder vi för att kontrollera om du placerat en vara i din shopping bag, samt när du använder produktfiltreringen.
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns normalt sett i hjälpavsnittet i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Om du väljer att stänga av cookies kommer du inte att kunna ta del av alla funktioner på Webbplatsen.
Vi använder tredje parts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som t.ex. Google Analytics. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobil som längst i 24 månader.

1.12.6 LÄNKAR
Webbplatsen och kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Cottover’s kontroll. Cottover ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom specifika områden.

1.13 INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTIGHETER
Cottover reserverar sig för eventuella text- och bildfel på Webbplatsen. 
Alla immateriella rättigheter, så som varumärken och upphovsrätt på Webbplatsen tillhör Cottover eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varken hela eller delar av innehållet får kopieras eller användas, för annat än Kundens personliga och icke-kommersiella bruk, utan föregående skriftligt medgivande från Cottover.

1.14 ÖVERLÅTELSE
Cottover förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

1.15 KLAUSULERS GILTIGHET
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

1.16 TVISTER
Tvister med anledning av detta avtal och rörande detta avtals giltighet prövas av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.
Om du är missnöjd med en vara som du har köpt ber vi dig att reklamera varan enligt punkt 1.9 ovan. Cottover kommer att pröva reklamationen och svara dig. Om du av någon anledning inte är nöjd med Cottover’s bedömning kan du som konsument ansöka om att ditt ärende prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Cottover följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Mer information kan du hitta hos Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.

1.17 BOLAGSINFORMATION
Textilgrossisten Hefa AB, organisationsnummer 556485-2126 är registrerat med huvudkontor på adress Ucklumsvägen 4 med styrelsens säte i Västra Götalands län, Stenungssunds kommun. Huvudsaklig verksamhet är handel med konfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Momsregistreringsnummer: SE 556485212601

Webbplatsen drivs genom Textilgrossisten Hefa AB, org nr 556485-2126, med adress Ucklumsvägen 4. Avtal om köp på Webbplatsen ingås därför med Textilgrossisten Hefa AB och med ”Cottover” i dessa villkor avses Textilgrossisten Hefa AB.


Kontaktinformation till Cottover´s kundtjänst:
• E-post: info@tg-h.se
• Telefon: 031-712 56 00